Nyheter från Vetenskapsradion

4:57 min
Nu har det börjat komma så många resultat från det nya Alma-teleskopet i Chile, som invigdes 2013, att det ger helt nya möjligheter för astronomin att förstå hur till exempel stjärnor och planeter bildas. Sofia Ramstedt på Institutionen för fysik och astronomi i Uppsala, menar att det nu börjar bli dags att ta nästa steg efter de första observationerna. Under året har det kommit flera matematiska beräkningar för hur ebola skulle kunna spridas i utbrottet i Västafrika, men verkligheten har visat att de här modellerna inte stämde särskilt väl. Modellerna utgick från ett scenario att smittan skulle spridas slumpartat mellan människor. Men genom att titta på data från Sierra Leone har forskare nu sett att smittspridningen har sett olika ut i olika miljöer och sociala grupper.