Moder Maria

Här finns inget ljud
- Maria är ingen statist. Hon tar plats. Kvinnan från Nasaret är en av få kvinnor i Bibeln som överlevt genom kyrkans historia.

Text: Lukas 1:46 - 55
Klockringning: Bälaryds kyrka, i Småland.  
Musik: ”När det lider mot jul” med Jan Lundgren.
Mats Hermansson är domprost i Visby.