Svenska Akademiens högtidssammankomst

Här finns inget ljud
Klas Östergren höll sitt inträdestal om företrädaren Ulf Linde. Peter Englund aviserade att han till sommaren lämnar över ständige sekreterarposten till Sara Danius, Akademiens första kvinna på posten - som i sin tur berättade om turerna kring Selma Lagerlöfs inträde som första kvinnliga ledamot, på dagen exakt 100 år sedan. Alltsedan 1786 sammanträder Svenska Akademien den här dagen, och historiens vingslag kändes tydligt när Svenska Akademien höll sin högtidssammankomst för 2014. Karsten Thurfjell introducerar.