Kvällsekot 26 november

Här finns inget ljud
Arbetsförmedlingen nyanställer - Ukraina får mer svenskt bistånd - Oroligheterna i Ferguson, USA fortsätter - Livsmedelsverket har släppt nya kostråd med mindre kött.