Kulturnytt

15 min
Mediefrihet - en chimär i Burma? Julens TV-satsning "Viva hate" imponerar inte på Kulturnytts Emma Engström. "Yezidier - en reseessä", boken om en förföljd folkgrupp ges ut på nytt och så minns vi skådespelaren Ingvar Kjellson. Programledare: Molli Rosenström.