Luisa Landewall

4:27 min
Om att inte stå vid sidan.

Luisa Landewall är präst i Svenska kyrkan i Boden. Hon är mamma till två pojkar och har arbetat som fältpräst i Afghanistan.