Eva

6:57 min
Eva betyder ”livgivare”. Ett vackert namn, den som ger liv. Veckans namnsdagar är temat under denna julveckas morgonandakter.

Björn Helgesson är präst i Olaus Petri församling i Örebro. Han arbetar också som häktespräst, och ansvarar för församlingens retreater och pilgrimsvandringar. Varje onsdag håller han torgmöte och kommenterar de lokala nyheterna ur ett kyrkligt perspektiv.

I en del kyrkor är Eva skyddshelgon för trädgårdsmästare och andra som vårdar liv. Kanske kunde hon få bli skyddshelgon för de som vägrar julshoppingen, som förstör vår jord och ger oss skeva perspektiv på hur ett gott liv ska se ut.  Eva föder den som vill återställa människans plats i helheten. 

Idag firar vi honom som föds in i vår verklighet för att upprätta världen.

Text 

Mannen låg med sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. ”Jag har gett liv åt en man, med Herrens hjälp”, sade hon

Musik

Inledningskören ur Bachs  Juloratorium, Concerto Köln.
Psalm 428. ”Prisad högt av herdars skara.” Adolf Fredriks musikklasser.
”Snart kommer Frälsaren.” Ceciliakören och Olaus Petri gosskör.

Musik som spelats i avsnittet

 • 05.45
  Johann Sebastian Bach - Weihnachts-Oratorium (Bwv 248): Nr 1, "Jauchzet Frohlocket"
  Accentus, Laurence Equilbey, Concerto Köln
  Nuit Sacrée
  Textförfattare: Christian Friedrich Henrici
  Etikett: Naive
 • 05.50
  Adolf Fredriks Musikskola (Stockholm), Storkyrkans Kör (Stockholm), Gustaf Sjökvist - Prisad Högt Av Herdars Skara
  Album: Kornet Har Sin Vila
  Kompositör: Trad
  Bolag: Proprius
 • 05.53
  Ceciliakören, Olaus Petri Gosskör. - Snart kommer Frälsaren
  Kompositör: Lundberg, Leif