Jesus

6:34 min
Egentligen finns inget namn för Juldagen, men det är Jesus namnsdag och födelsedag. Jesus betyder ”Herren räddar.” Veckans namnsdagar är temat under denna julveckas morgonandakter.

Björn Helgesson är präst i Olaus Petri församling i Örebro. Han arbetar också som häktespräst, och ansvarar för församlingens retreater och pilgrimsvandringar. Varje onsdag håller han torgmöte och kommenterar de lokala nyheterna ur ett kyrkligt perspektiv.

Gud kommer till människan för att rädda henne. Jesus är det kristna hoppet, och att bära namnet är en påminnelse om att det finns en räddning även för mig. Även för den som sitter ensam vid  radion denna juldagsmorgon.

”Var inte rädd, jag bär bud om en stor glädje, en glädje för hela folket.”

Text

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.

Musik

Inledningskören ur Bachs  Juloratorium, Concerto Köln.
Psalm 51. ”Det är en ros utsprungen”, Ars Musica-kören.
”Sing Lullaby to Jesus”, Olaus Petri Vocalis.