Staffan

6:44 min
Staffan kommer ur Stefan som i sin tur härleds ur Stephanos. Veckans namnsdagar är temat under denna julveckas morgonandakter.

Björn Helgesson är präst i Olaus Petri församling i Örebro. Han arbetar också som häktespräst, och ansvarar för församlingens retreater och pilgrimsvandringar. Varje onsdag håller han torgmöte och kommenterar de lokala nyheterna ur ett kyrkligt perspektiv.

I Apostlagärningarna är Stephanos en av de sju som väljs ut av Jesu  lärjungar för att servera mat till de fattiga. Han är en av de första diakonerna i kyrkan. Han blev dödad för sin tro. Han stenades till döds.  Hans namn betyder ”krönt” och syftade från början på segerkransen vinnaren fick i en idrottstävling.

Här betyder det den segerkrans som den som håller ut i tron får till slut. Idag kan människor som väljer en enkel livsstil, långt från konsumtionshetsen, väcka aggressioner.

Kanske blir dagens Stefanos hånad för sitt livsval. Kom då ihåg att det är han som får bära segerkransen.

Text

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

Musik

Inledningskören ur Bachs  Juloratorium, Concerto Köln.
Psalm 433 ”In dulci jubilo”, Rias kammarkör i Berlin.
”Ubi caritas amor”, ungdomskören OPQ.