Utblick: Michel Onfray och hedonismen

40 min
”Vad som intresserar mig är inte filosofer som funderar på idéer utan filosofer som funderar på världen”, och ”Mitt arbete som filosof går ut på att ge så många som möjligt redskap att skapa sig frihet.” Den franske filosofen Michel Onfray är full av slagkraftiga formuleringar när Filosofiska rummets producent Thomas Lunderquist träffar honom på franska ambassaden i Köpenhamn.

Onfray håller på med ett mångårigt projekt att skriva om filosofihistorien i en hedonistisk och materialistisk riktning, och vurmar för Nietzsches postulat att det gäller att skapa sig frihet. Intervjun kommenteras och diskuteras av filosofen Ingmar Persson och kulturjournalisten och författaren Jenny Maria Nilsson.

Programledare: Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquist