Invandrarfamiljer drabbas oftare av brott än infödda

30 min
Ett Sverige med svenska familjer, där risken att drabbas av brott ligger ganska konstant. Ett annat Sverige, där barn i invandrarfamiljer allt oftare faller offer för hot, misshandel och rån. Segregationen syns allt tydligare i brottsstatistiken och Rikskriminalen har pekat ut över 50 invandrartäta bostadsområden där befolkningen plågas av kriminella gäng. Polisen lovar satsningar. Fast kommer den att lyckas när kriminella går till motangrepp och vittnen tystnar? Du lyssnar på det första av två temaprogram under jul- och nyårshelgen i serien ”I lagens namn” med Lasse Wierup.BRÅ:s Trygghetsundersökning baseras på cirka 14 000 intervjuer med människor i olika befolkningsgrupper. Och för brott efter brott visar det sig alltså att en större andel av andra generationens invandrare uppger att de har blivit drabbade. Personer som är födda utomlands är också överrepresenterade i brottsstatistiken, men inte lika mycket. En hypotes är att det förklaras av att de inte har lika många kontaktytor i samhället. - Om man då tittar på personer som är utsatta för misshandel, så ser man ju då att när båda föräldrarna är utrikesfödda så ligger utsattheten på 3,6 procent, säger Lars Korsell på Brottsförebyggande rådet. Men när minst en förälder är inrikes född så är risken bara 2,3 procent, så det är ju en väsentlig förhöjning. Procentuellt sett är alltså risken att bli misshandlad 50 procent högre för dem med utlandsfödda föräldrar. Den här skillnaden har uppstått på bara några år. 2009 uppgav lika många — 2,2 procent — av både andra generationens invandrare och den helsvenska gruppen att de hade drabbats av misshandel under det aktuella året. Dessförinnan var förhållandet det omvända. Fram till 2009 uppgav en högre andel av dem med minst en svenskfödd förälder att de hade utsatts för misshandel än de med utlandsfödda föräldrar.- Men det gäller ju också andra brott, så det är ganska genomgående att det ser ut på det här sättet, säger Lars Korsell.När det gäller hot är risken för dem som vuxit upp i invandrarfamiljer 40 procent högre, bedrägeri drygt 50 procent högre och för rån hela 150 procent högre risk.

Statistik om utsatthet för brott för olika grupper

 

Utsatta för brott under 2013:

Något brott mot enskild person:

Svenskfödda med båda/en förälder inrikes född(a) 12,3 %

Svenskfödda med båda föräldrarna utrikes födda 16,9 %

Utrikesfödda 13,7 %

Bedrägeri

Svenskfödda med båda/en förälder inrikes född(a) 3,3 %

Svenskfödda med båda föräldrarna utrikes födda 5,1 %

Utrikesfödda 4,0 %

Hot

Svenskfödda med båda/en förälder inrikes född(a) 4,4 %

Svenskfödda med båda föräldrarna utrikes födda 6,1 %

Utrikesfödda 4,5 %

Misshandel

Svenskfödda med båda/en förälder inrikes född(a) 2,3 %

Svenskfödda med båda föräldrarna utrikes födda 3,6 %

Utrikesfödda 2,0 %

Personrån

Svenskfödda med båda/en förälder inrikes född(a) 0,6 %

Svenskfödda med båda föräldrarna utrikes födda 1,5 %

Utrikesfödda 1,1 %

Sexualbrott

Svenskfödda med båda/en förälder inrikes född(a) 1,4 %

Svenskfödda med båda föräldrarna utrikes födda 1,2 %

Utrikesfödda 1,2 %

Trakasserier

Svenskfödda med båda/en förälder inrikes född(a) 4,6 %

Svenskfödda med båda föräldrarna utrikes födda 6,6 %

Utrikesfödda 6,5 %

Källa: BRÅ:s nationella trygghetsundersökning 2014. Cirka 12 000 personer har tillfrågats om vilka brott de eventuellt har utsatts för under 2013.