Lunchekot 28 december

Här finns inget ljud
Dramatisk räddningsaktion på brinnande fartyg i Medelhavet - Malaysia svårt drabbat av de värsta översvämningarna på decennier - Alltför tidiga vårdinsatser för en patient, kan förlänga sjukskrivningstiden, enligt ny studie - Räddningsarbetet vid en olycka skulle underlättas om den som larmar SOS också skickar en bild.