Utblick: En besjälad värld för den rationella människan

40 min
Lars Mogensen har intervjuat filosofiprofessorn Akeel Bilgrami i New York, och samtalar också med etikforskaren Ann Heberlein och sociologen Bo Isenberg.

I västerlandet hyllar vi det förnuft och den rationalitet som upplysningen gett oss. De flesta i Sverige föredrar naturvetenskapliga förklaringar. Big bang snarare än Adam och Eva.

Men om vi följer förnuftets väg fullt ut och inte längre kan tillerkänna naturen egna värden utan bara ser den som en resurs i människans tjänst – gick vi då inte för långt när vi slängde bort religionens förtrollande blick och våra förfäders förmåga att uppleva naturen som helig eller besjälad? Frågan väcks på nytt av den indisk-amerikanske filosofen Akeel Bilgrami som vi möter i veckans Filosofiska rummet.

Bilgramis senaste bok heter Secularism, identity and enchantment. Han är professor i filosofi och ”Global thought” vid Columbia University i New York.

Producent: Thomas Lunderquist.