Guru då, död idag?: Ayn Rand - störst nu 30 år efter sin död

15 min
På temat "Guru då - död idag?" hör vi författaren Jens Liljestrand om den amerikanska författaren och filosofen Ayn Rand, som aldrig varit större än just nu. Hennes tankar inspirerar teparty-rörelsen och andra som är mot det mesta i en så kallad välfärdsstat. Hör också litteraturforskaren Beate Schirrmacher om rabaldret kring tyske författaren Günter Grass dikt ”Vad som måste sägas” om Israels planer på att attackera Iran.

År 2009, samma år som tepartyrörelsen slog igenom i Amerika, slog den drygt femtio år gamla romanen ”Atlas Shrugged” (”Och världen skälvde”) försäljningsrekord i USA.

Boken – som utspelar sig i ett framtida USA där några enstaka kapitalister kämpar för sina företag i en alltmer korrumperad, socialistisk stat – skrevs av författaren och filosofen Ayn Rand, och hon har aldrig varit så stor i USA som nu. 

Jens Liljestrand resonerar kring hennes samtida betydelse.

Och litteraturforskaren Beate Schirrmacher – specialiserad på Günter Grass – kommenterar ståhejet som uppstått efter den politiska dikt som Grass publicerade för några veckor sedan. Dikten där han kritiserar Israels utrikespolitik mot Iran, och tyska intellektuella för att de undviker ämnet.