Maktelitens nätverkande och krigsrisken i Iran

24 min
Det finns en utbredd uppfattning att manliga makthavare träffas i informella sammanhang - i bastun, under älgjakten eller på golfbanan - och där smider planer och fattar beslut i det fördolda. Ofta tänker man sig att det här missgynnar kvinnliga makthavare som inte får tillträde till de manliga miljöerna. Sociologen Gergei Farkas har intervjuat närmare 250 företagsledare, politiker och ledande tjänstemän i fyra västsvenska kommuner, och han säger att sådana här informella nätverk visserligen finns, men att de inte är så viktiga som många av oss kanske tror, och att de inte innebär att kvinnliga makthavare stängs ute. Annat var det förr. I till exempel Kung Orres Jaktklubb träffades mellan 1890 och 1960 chefer från ASEA, SKF, gruvindustrin och Wallenbergssfären för att jaga och umgås, något som intresserat Therese Nordlund Edvinsson, docent i ekonomisk historia och författare till boken ”Broderskap i näringslivet”. Hon berättar om en utpräglat maskulin jaktklubb där de manliga näringslivstopparna åt, drack och jagade tillsammans. Dessutom handlar det om den växande internationella oron kring Irans kärnenergiprogram och deras eventuella planer på kärnvapen. Så sent som i förra veckan uttryckte FN:s atomenergiorgan IAEA allvarlig oro över Irans växande kärnprogram. Samtidigt hotade Israel med att attackera Iran, Kanada har brutit alla diplomatiska förbindelser med Iran och en opinionsundersökning visar att en majoritet av amerikanerna stöder en militär operation mot Iran. Tiden ser alltså ut att rinna ut, och mycket tyder på att en eventuell attack skulle kunna ske redan nu i oktober. Det säger Johan Wiktorin, ledamot i Krigsvetenskapsakademin och bloggredaktör för Försvar och Säkerhet. Programledare är Urban Björstadius.