Swedenhielms av Hjalmar Bergman

85 min
Familjen Swedenhielm går i spänd förväntan... Ska familjefadern, den jovialiske patriarken få Nobelpriset i fysik?

Det skulle så väl behövas ett ekonomiskt tillskott i den Swedenhielmska kassan. När ockraren Erikson dyker upp med ett antal skuldväxlar, läggs sordin på stämningen i våningen. Någon har nämligen förfalskat Swedenhielms namnteckning!

Swedenhielms

av Hjalmar Bergman.
I rollerna: Swedenhielm - Edvin Adolphson, Boman - Sif Ruud, Rolf - Willy Peters, Julia Körner - Irma Christenson, Bo - Sven Lindberg, Astrid - Ulla Sjöblom, Pedersen - Bernt Callenbo, Eriksson - Gunnar Olsson.
Regi: Gustaf Molander.

Från 1957.