Den tama gorillan, och ekoturismens baksida

20 min
Av världens alla människoapor är det bergsgorillorna i östra Afrika som är allra mest hotade, akut hotade enligt Artdatabanken. Bara 780 gorillor finns kvar i de otillgängliga bergsområden där länderna Rwanda, Uganda och Demokratiska Republiken Kongo möts. kanske kan ekoturism vara räddningen, men det är ett tveeggat svärd.

Bergsgorillornas hem i östra Afrika är ett mycket tättbefolkat område, där trycket på naturresurserna är intensivt. Gorillorna konkurrerar med lokalbefolkningen om utrymmet. Idag kan man säga att gorillorna lever på små öar av regnskog omgivna av ett hav av människor.

Många sätter sitt hopp till ekoturismen. Genom att välbärgade turister besöker gorillorna skapas stora inkomster. Gorillorna blir till en värdefull råvara som kan utnyttjas och därmed accepteras av lokalebefolkning och myndigheter.

Men turismen har en baksida. Allt fler turister innebär en allt större risk för att gorillorna ska smittas av sjukdomar. Dessutom blir de så vana vid människor att man kan fråga sig hur spännande och äkta upplevelsen i blir.

Peter Bjurbo och Marcus Hansson har besökt de dimhöljda bergens gorillor i östra Kongo, för att ta reda på om det är turismen som är lösningen för att rädda gorillorna.

Medverkar i programmet gör också John Ndarifite, parkväktare, primatforskaren Augustin Basabose vid International Gorilla Preservation Programme, antropologen Annie Ducloux, Chris Munyao vid Primate Safari och Allan Carlsson på Världsnaturfonden.