Att fly - att för alltid lämna sitt hemland

29 min
Tendens Samtalet 20120418. Att fly - samtal med Jasim Mohamed, poet som flydde från Irak.