Nyheter från Vetenskapsradion

5:06 min
Spåren efter ett mycket stort jordskred som skedde för längesedan, fast på havsbotten, har hittats några mil söder om Karlskrona. Och att det har förekommit ett så här stort skred i Östersjön är överraskande. Det menar Fredrik Klingberg som är maringeolog vid Sveriges Geologiska undersökning (SGU) som har kartlagt spåren efter skredet. Forskare har lyckats identifiera ett protein i kroppen som reagerar på vissa läkemedel och som kan orsaka en allergiliknande reaktion hos patienter. Sådana här reaktioner på läkemedel kan vara mycket allvarliga, enligt professor Gunnar Nilsson vid Karolinska Institutet.