Kulturnytt

8:00 min
Kulturminister Alice Bah Kuhnke längtar till 2016. Maria Edström sammanfattar ett politiskt teaterår.