En stad för de många?

Här finns inget ljud
För vem är staden? Är staden en tillväxtmaskin eller en allmänning? Katarina Wikars tittar på det offentliga rummets betydelse i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Etnologen Ulf Stahre har skrivit essäboken "En stad för de många eller för de få" och han utgår från Stockholms stadsutveckling för att närma sig frågan. Boken tar också upp de olika rörelser som sedan almstridens dagar med olika metoder försökt återövra det offentliga rummet. 
Kulturredaktionens Katarina Wikars har fördjupat sig i konflikterna, läst Ulf Stahres bok, letat bakåt i historien och besökt en debatt arrangerad av Statens konstråd om just våra gemensamma rum.