Jorden och mullbehållaren – Gustav Ericsson

5:22 min
”Jag fortsätter att strö mullen i formen av ett kors på kistan, för jorden är inte bara död. Den är också liv i Guds händer.”

Sjukhusprästen Gustav Ericsson utgår från de fyra elementen luft, eld, vatten och jord i sina morgonandakter.

När tron blir för abstrakt vet jag inte längre vad jag håller på med. Elementen kan jag röra vid, genom att tända ljus eller hälla vatten. Där söker jag Gud och där upplever jag att Gud möter mig.

I andaktsrummet på Norrlands universitetssjukhus, som Gustav Ericsson beskriver som sin tankstation, hittar han alla fyra elementen.

I min tjänst på sjukhuset måste mina ord vara jordnära, och jag söker det konkreta i böner, gudstjänster och andaktsrum, det som berättar om att Gud är här.

Text

Allt går mot samma mål:
allt har kommit av jord,
och allt blir jord igen.
Ur Bibeln. Predikaren 3:20

Musik

Sotali, Daniel Pettersson
Jag kommer av ett brusande hav, Frida Sjöström, Daniel Pettersson

Musik som spelats i avsnittet

 • 05.45
  Petterson & Fredriksson - Sotali
  Album: Sotali
  Kompositör: Daniel Fredriksson, Daniel Pettersson
  Bolag: Silk
 • 05.51
  Frida Sjöström, Daniel Pettersson - Jag kommer av ett brusande hav
  Kompositör: Trad. Västerbotten