Ung granskning

43 min
Många unga saknar den trygghet som krävs för att kunna stå på egna ben. Var tredje i åldrarna 16-34 som har ett jobb, arbetar med tillfällig anställning och vissa står helt utanför arbetsmarknaden.

Hushållen i storstäderna blir samtidigt allt mer trångbodda.

Allt fler unga mår till följd av osäkerheten sämre och jämför man med våra nordiska grannländer sticker Sverige ut när det gäller unga som uppger att de mår psykiskt dåligt.

Unga som inte känner sig som en del av samhället tenderar också att utsättas för rekrytering av extrema grupper.

I en särskild satsning har P4 Göteborg, Stockholm, Malmöhus och Ekot granskat de utmaningar som storstädernas unga möter idag. #unggranskning är samlingsnamnet för alla de granskningar kanalerna genomfört under hösten.