Folksjukdomen depression och ideologin karnism

14 min
Hör om Jonathan Rottenbergs The Depths: The Evolutionary Origins of the Depression Epidemic samt Melanie Joys bok Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor. En introduktion till karnismen. Programledare: Odd Clausen.