Kulturnytt

15 min
Synskadades riksförbund vill att punktsriftsundervisningen förs in i skollagen. Premiär för filmen Love is Strange. Katarina Wikars hade läst Helena Erikssons Någon syr är det du? En bok om Unica Zürn och Hans Bellmer. Och vi summerar det gångna popåret. Programledare: Natalija Sako