Händer som agerar

Här finns inget ljud
- Gud har inga andra händer än dina och mina. Det är med våra händer som Gud verkar, handlar och agerar.

Text: Lukas 2:42-52
Klockringning: Dalby kyrka, i Värmland.    
Musik: Fredssången, med Louise Hoffsten från albumet "En salig samling". 
Mats Hermansson är domprost i Visby.