Att forska i världens fattigaste land

19 min
I två program tar Vetandets Värld tempen på forskningen i Afrika. Reportrarna Peter Bjurbo och Marcus Hansson besöker Demokratiska Republiken Kongo och Rwanda för att ta reda på vad forskning betyder i två av världens fattigaste länder. I dagens program har de besökt Demokratiska Republiken Kongo och dess huvudstad Kinshasa.

1960, året då Kongo blev självständigt från kolonialmakten Belgien var landet det mest industrialiserade efter Sydafrika med en avancerad gruvnäring, flera påkostade universitetscampus och till och med en kärnforskningsanläggning.

Sedan 60-talet har det bara gått utför för ett land som Kongo. Det är för övrigt en bild som stämmer väl överens med många länder i Afrika söder om Sahara som efter självständigheten fastnat i korruption, inbördeskrig och fattigdom. Men det står långt ifrån stilla på kontinenten. Antalet publicerade artiklar har fördubblats på fem år för länderna söder om Sahara. Samtidigt blir Kina allt viktigare som forskningsfinansiär och partner.