Hm...vad har vi här då?

6:20 min
I veckans avsnitt slungas vi bakåt i tiden och får träffa Antonie van Leeuwenhoek som uppfann ett av de första mikroskopen. Med hjälp av det kunde han se bakterier och spermier. Vi får också bekanta oss med svärdfisken som värmer upp sina ögon för att se bättre i vattnet.