Kalle Grill

4:27 min
Kalle Grill är doktor i filosofi och verksam vid Uppsala Universitet. Han är just nu gästforskare vid Keele University i Storbritannien. Forskningen där handlar om hur vi kan respektera varandras rätt att leva våra liv som vi vill, samtidigt som vi påverkar vad det är vi vill genom att forma den gemensamma livsmiljö där vår vilja formas. Kalle är också verksam som filosofisk rådgivare och samtalsledare.