Poeter återvänder till sin debut: Göran Palm

19 min
Göran Palms tidiga litterära och poetiska verksamhet, som kritiker i BLM och Expressen, som redaktör för tidskriften Upptakt och som poet, kom strax att nästan överflyglas av hans mer politiska och samhällskritiska skriftställarskap. Hit hör kulturkritiska kioskvältare som En orättvis betraktelse, Indoktrineringen i Sverige, Vad kan man göra? och LM-böckerna från Palms undersökande vistelse på LM Ericssons telefonfabrik. Senare har Palm tagit upp den poetiska tråden i sin blankversberättelse om det samtida Sverige: En vintersaga.Men här i Biblioteket ska vi återvända till hans poetiska debut, samlingen Hundens besök. Göran Sommardal var med.