Bakterier hämtar solenergi utan fotosyntes

20 min
Att växter kan ta tillvara på solens ljus och använda energin är ju något som vi känner till sen länge och det kallas fotosyntes. Men aktuell forskning visar nu att många olika bakterier kan tillgodogöra sig solens energi på ett helt annat sätt.

Redan för tio år sedan gjordes upptäckten att vissa bakterier som finns i haven till en del består av ett protein som har likheter med det rhodopsin som finns i våra näthinnor i ögat.

Den här formen av rhodopsin - kallat protteå-rhodopsin - har man antagit utför en slags fotosyntes. Proteinet i bakterien omvandlar solljuset till energi. Efter som kanske uppemot hälften av alla bakterier i haven har denna funktion som energiomvandlare, så kan det ha stor betydelse för miljön.

Jarone Pinhassi, docent i  marin mikrobiologi vid Linneuniversitetet i Kalmar, har publicerat forskning (bl.a. i Nature) som visar att det här är inte bara teori, utan går även att visa experimentellt att det fungerar.