Diktens andedräkt kan likna bönens

44 min
Att möta det gudomliga utifrån - två diktare kring två evangelier.
Johannes Ekman har läst och avlyssnat två diktare som närmat sig det andliga på egna annorlunda vägar, inspirerade av respektive Markus- och Thomasevangeliet.