Om guds allsmäktighet

42 min
Söndag 15 april 17.00 i P1 (repris fredag 20 april 21.03) En av Guds omistliga egenskaper är allsmäktigheten. Om Gud inte är allsmäktig så är han ingen Gud. Men om människan har en fri vilja så inkräktar den på Guds allsmäktighet. Hur går det ihop? Och om människan genom sin synd drog in ondskan i världen, hur kan en allmäktig Gud acceptera det? Frågan om Guds allsmäktighet leder till en rad andra frågor om människans fria vilja, om ondskan och om Gud alls kan existera. Medverkande: Elena Namli, professor i teologisk etik, Ulf Jonsson, jesuitpater och docent i religionsfilosofi och Tord Fornberg, docent i Nya testamentets exegitik. Programledare och producent Peter Sandberg