Midnattsgudstjänst från Pingstkyrkan Jönköping

Här finns inget ljud
Julen handlar mycket om ljus i mörkret. Ljusets kraft är dessutom total. Det behövs bara ett litet ljus för att lysa upp ett helt rum. Det sägs i midnattsgudstjänsten från Jönköping.

Midnattsgudstjänst och  julafton. Förväntningar finns från besökarna, att få sjunga med i de traditionella psalmerna, lyssna till de sånger som hör julafton till och en predikan utifrån julens evangelium.

Ljus har en förunderlig kraft att sprida både ljus och värme. En låga kan dessutom fånga vår blick under en lång stund.
När livet går i moll och oron ligger som ett blött täcke över vårt inre är det svårt att hitta vägen ur situationen. Nattsvart mörker är handlings förlamande och i mörkret är det lätt att ge det negativa ännu större proportioner.
Men är det verkligen rätt att mitt i julstämningen påminna om allt tung och svårt? Faktum är att julens kärna inte handlar om en tillfällig sinnesstämning utan om en påtagligt förändrad verklighet!
Ljusets kraft är dessutom total. Det behövs bara ett litet ljus för att lysa upp ett helt rum.

Det blir en traditionell midnattsgudstjänst från Pingstkyrkan i Jönköping på julafton.

Julen handlar mycket om ljus i mörkret. Vi samlas kring barnet som fötts men julen är så mycket mer. Det är Gud själv som blir människa, ljuset som lyser i mörkret. I vår värld finns många som lever i mörker. Till oss alla säger Bibeln att de som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus.

Familjepastor Carina Josefsson leder gudstjänsten. Predikant är  församlingens föreståndare, pastor Marcus Ardenfors. Dessutom medverkar solister, kör under ledning av Matilda Sundström, symfoniorkester med Göran Johansson som dirigent, och kompgrupp med Ingemar Gard som kapellmästare.

Du vill vara nära den som idag plågas av smärta, oro, sorg och stor saknad, men också den som idag känner glädje och tacksamhet!
Där oro och ångest råder, kom med din frid.
Där mörker och förtvivlan finns, Kom med ljus.
Där orättvisa råder, ber vi om rättvisa.

Texter

Luk 2:1-20
Jes 9:1-7

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.
Ur Bibeln. Profeten Jesaja kaptitel 9, vers 2.

Medverkande

Pastor Carina Josefsson, mötesledning
Pastor Marcus Ardenfors, predikan
Pastor Bo-Göran Leckström, bibelläsning
Lisa Aronsson, personlig berättelse
Kristine Borneling, bön

Symfoniorkester, dirigent Göran Johansson
Kör under ledning av Matilda Sundström                                                                                                                                                                             

Solister: Lilian Gard, Bo Stålenbring, Camilla Wahlgren, Christina Arvidsson, Matilda Sundström, Kristina Hestner, Ludwig Leckström, Nina Claesson, Stina Hörnmark och Bea Åhlander.                                                        

Kompet
Ingemar Gard, kapellmästare, klaviatur
Joakim Sundler, trummor
Peter Arvidsson, elbas
Thomas Lindkvist, elgitarr 

Musik

Dagen är kommen/ ps 122 
Bereden väg/ ps 103 
Den största gåvan 
The Night that Christ was born 
Kom Jesus, Kom Immanuel 
Stilla natt/ ps 114 
O, helga natt 
Jul, jul strålande jul  

Musik som spelats i avsnittet

 • 23.07
  Pingstkyrkans Symfoniorkester Jönköping, Göran Johansson Dirigent, Camilla Wahlgren Solist, Christina Arvidsson Solist - Dagen är kommen/ ps 122
  Kompositör: John Francis Wade
 • 23.14
  Ensemble Ur Pingstkyrkans Symfoniorkester Jönköping, Göran Johansson Dirigent, Kör, Matilda Sundström Dirigent - Bereden väg/ ps 103
  Kompositör: Svensk Variant Av Tysk Folkmelodi 1693
 • 23.18
  Lilian Gard Solist, Bo Stålenbring Solist, Pingstkyrkans Symfoniorkester Jönköping, Göran Johansson Dirigent, Kör, Matilda Sundström Dirigent, Ingemar Gard Kapellmästare Klaviatur, Joakim Sundler T... - Den största gåvan
  Kompositör: John Jarvis
 • 23.25
  Pingstkyrkans Symfoniorkester Jönköping, Göran Johansson Dirigent, Kör, Matilda Sundström Dirigent Solist, Ingemar Gard Kapellmästare Klaviatur, Joakim Sundler Trummor, Peter Arvidsson Elbas, Thoma... - The Night that Christ was born
  Kompositör: Kirk Franklin
 • 23.35
  Ensemble Ur Pingstkyrkans Symfoniorkester Jönköping, Göran Johansson Dirigent, Kristina Hestner Solist, Ingemar Gard Kapellmästare Klaviatur, Joakim Sundler Trummor, Peter Arvidsson Elbas, Thomas L... - Kom Jesus, Kom Immanuel
  Kompositör: Steven Curtis Chapman
 • 23.46
  Pingstkyrkans Symfoniorkester Jönköping, Göran Johansson Dirigent, Kör, Matilda Sundström Dirigent Solist, Ludwig Leckström Solist - O, helga natt
  Kompositör: Adolphe Adam