Fiktionens stad del 2 – Torgskräck och urbana hierarkier i Örnsköldsvik

43 min
En upptäcktsfärd genom en stad i fiktionen. Journalisten och stadskännaren Dan Hallemar söker upp de verkliga husen och platserna som agerar kuliss i det fiktiva Örnsköldsvik som vi möter i Kristina Sandbergs romantrilogi om hemmafrun Maj - Att föda ett barn, Sörja för de sina och Liv till varje pris. I ett samtal med författaren diskuteras hur manliga och kvinnliga miljöer skapas i stadsrummet, vilka berättelser som ryms i ett modernt folkhemskök samt om 1900-talets stora kamp mot smutsen.