Luisa Landewall

4:26 min
Jag är för att du är.

Luisa Landewall är präst i Svenska kyrkan i Boden. Hon är mamma till två pojkar och har arbetat som fältpräst i Afghanistan.