Hjälpandets psykologi

50 min
Att hjälpa en annan människa i nöd ger en känslomässig belöning till den som ger. Samma delar av hjärnan aktiveras som när vi till exempel äter choklad. Och viljan att hjälpa styrs till stor del av känslor. Vi ger till exempel hellre pengar till människor som drabbats av en plötslig naturkatastrof än till människor som lever i ett konfliktdrabbat område.

Dagens Kropp & Själ handlar om vad som väcker vår vilja att hjälpa och hur vi påverkas av att försöka rädda andra. Gäster i programmet är Daniel Västfjäll, professor i psykologi vid Linköpings Universitet och Cecilia Jonsson, Cecilia Jonsson forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitet i Växjö. 

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.03
    Bernhard Fleischmann - Toru Okada
    Album: Toru Okada
    Kompositör: Bernhard Fleischmann