Vise män i krubban

Här finns inget ljud
Trettondedagsgudstjänst från Ödsmåls kyrka i Bohuslän. De vise männens besök hos det nyfödda Jesusbarnet uppmärksammas i kyrkoåret.

I traditionen brukar talas om tre vise män, men det antalet finns det inga belägg för. I Bibeln talas endast om vise män, inget antal. Däremot nämns att de vise männen hade med sig tre olika slag av gåvor: guld, rökelse och myrra.

Om kyrkan

Ödsmåls kyrka ligger norr om Stenungsund och invigdes 1867. Den ersatte då en medeltida kyrka som revs. I den nya kyrkan finns en del av klenoderna från den gamla kyrkan bevarade, bland annat ett krucifix från 1400-talet.

Ödsmåls kyrka tillhör en av de få kyrkor som har tornet i öster och koret i väster. Enligt en allmänt utbredd tradition beror detta på grundförhållanden.

Text

Matt 2:1-12.

... och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje.
De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom.
De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.
I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.
Ur Bibeln. Evangelium enligt Matteus, kapitel 2, verserna 9-12.

Medverkande

Sara Blom, predikan
Petter Ölmunger, liturg
Ann-Sofie Andersson, organist
Jessica Colliander, cello
Kajsa Linemark, flygel
Textläsning, förbön: Bengt Carlsson, Dorothy Aronsson, Maria Löfdahl, Inger Uneback

Musik

Endnu et streif kun (Agathe Backer-Gröndahl)
Sats 1 ur 3 pieces for violoncello and piano (Nadia Boulanger)
Psalm (Ester Mägi)
Orgelpostludium: Où s'en vont ces gais bergers – Tema och variationer över en fransk julvisa (Balbastre)

Psalmer

134 Gläns över sjö och strand
737 Ej upplysta gårdar
744 Barn och stjärnor
130 En stjärna gick på himlen fram

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Församlingssång - Ps. 134, Gläns Över Sjö Och Strand
  Kompositör: Tegnér, A.
 • 11.09
  Församlingssång Och Präst - Kyrie och Gloria
  Kompositör: Trad
 • 11.14
  Agathe Backer-Gröndahl - Endnu et streif kun
  Jessica Colliander, Kajsa Linemark
 • 11.16
  Församlingssång - Psalm 737- Ej Upplysta GÅrdar
  Kompositör: W J Kirkpatrick
 • 11.21
  Nadia Boulanger - 3 pieces for violoncello and piano, sats 1
  Jessica Colliander, Kajsa Linemark
 • 11.39
  Ester Mägi - PSALM FÖR VIOLONCELL & PIANO
  Jessica Colliander, Kajsa Linemark
 • 11.47
  Församlingssång - Psalm 744 Barn Och Stjärnor
  Kompositör: H Nyberg
 • 11.55
  Församlingen - Ps 130, En Stjärna Gick På Himlen Fram
  Kompositör: Medeltida Julvisa
 • 11.57
  Claude-Bénigne Balbastre - OU S'EN VONT CES GAIS BERGERS
  Ann-Sofie Andersson