Bo Forsberg

3:54 min
Om de murar som byggs i olika delar av världen som signalerar: Kom inte hit!

Bo Forsberg är generalsekreterare för Diakonia. Han har arbetat med utvecklingsfrågor i flera länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Hans specialområden är teologi, mänskliga rättigheter och demokratifrågor.