Årskrönika 2014

24 min
FN:s klimatpanel slog fast att vi redan märker klimatförändringarna, men att det är billigt att minska utsläppen om vi börjar genast. I Sverige översvämmades många platser av skyfall och den största skogsbranden på mannaminne rasade. Snart finns fastigheter som inte går att försäkra sa branschen. Kina gav flera hoppfulla klimatlöften tillsammans med USA och stora pensionsfonder började sälja av sina aktier i fossila energiföretag och solelen ökade snabbt på många platser. 2014s gröna nyord var "nudging" dvs att puffa folk omärkligt i hållbar riktning och så började modeättarna återvinna och laga gamla kläder. Programledare: Johan Bergendorff, Pelle Zettersten och Marcus Hansson.