Ljusning i antibiotikafrågan

20 min
I veckan kom nyheten om att ett nytt ämne som kan fungera som antibiotikum har hittats. Infektionsprofessorn Otto Cars, som länge arbetat mot antibiotikaresistens, tycker att både det nya fyndet och den ökade uppmärksamhet frågan fått det senaste året ökar hoppet i arbetet mot antibiotikaresistens under 2015.

– Det är ingen tvekan om hur kunskapen och förståelsen för hur akut det här problemet är börjar bli mycket bättre, konstaterar Otto Cars som länge varit verksam i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier i Sverige och internationellt.

Han kan se tillbaka på ett 2014 då Världshälsoorganisationen kom med sin första globala rapport om antibiotikaresistens, och beslutade att utveckla ett globalt övervakningsprogram.

Den nya substans som forskare beskriver i denna veckas nummer av tidskriften Nature, tycker han verkar lovande. Men han ställer ännu större förhoppning till själva sättet att hitta ämnet.

– De kemiska metoder man i tjugo års tid försökt använda har inte levererat något nytt antibiotikum. Det är intressant att se att man nu går tillbaka och letar i naturen efter mikroorganismer som producerar antibiotika. Och nu tittar man till och med på bakterier som inte går att odla på vanligt sätt i laboratorium, konstaterar han.

I programmet medverkar Otto Cars, professor infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.