VR Nyheter 20120404

4:57 min
Storsatsning på forskningscentra för proteomik, prisras på utsläppsrätter, hund på jobbet minskar den upplevda stressen.