Studio Ett 2012-04-03 17-timmen

44 min
Sexbrottslagen, reportage från Vingåker, USA-samtal och reportage från Angola.