Matematisk biljard och cellens såpbubbla

20 min
Den sista mars varje år delas Göran Gustafsson-priset ut, till några av Sveriges bästa unga forskare inom fem områden: Matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. Vi träffar två av årets pristagare: Matematikprofessorn Andreas Strömbergsson, Uppsala Universitet, berättar om matematisk forskning som för tankarna till biljardspel. Fredrik Höök, professor i biofysik vid Chalmers, forskar om cellmembranen som omger varje cell i våra kroppar som en tvådimensionell vätska, liknande en såpbubbla. Han arbetar just nu med forskning som syftar till att få fram en medicin mot den svårbemästrade vinterkräksjukan.