Nation, identitet och mänskliga rättigheter

41 min
I år har det funnits romer i Sverige i femhundra år, och söndagen den 8 april firar romerna sin nationaldag. Det faktum att ett folk utan eget territorium kan fira nationaldag väcker en rad frågor: Vad betyder begreppet nation? Vad innebär det att tillhöra en nation men vara medborgare i en annan stat? Hur formar vi vår identitet utifrån nationstillhörighet och medborgarskap, och vem värnar våra mänskliga rättigheter när vi inte har samma nations- och statstillhörighet? Detta diskuterar Monica Caldaras, grundare av romska kulturcentret i Malmö med filosofen Lena Halldenius och historikern Dick Harrison, under ledning av Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderquist.