Saudivapen del 3: Regeringen mörkar kännedom om bulvanbolag

30 min
Efter att Ekot i mars 2013 avslöjat de långtgående planer för hur Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik, fortsätter Ekot sin granskning. En känslig handling har i strid med grundlagen plockats bort ur diariet på regeringskansliet. Handlingen visar att regeringen talat osanning om vad de känt till om FOI:s hantering av Saudiaffären och mörkandet försvårar KU:s granskning av flera ministrar. Det här är del tre av fem i en serie av Ekots reportrar Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman.