Patienten och tystnaden: Del 3 – Kroppen minns

51 min
Pia känner sig ensam och ständigt rädd i skolan. Hon rodnar lätt och undviker andra elever. Föräldrarna kan hon inte prata med. I tonåren får hon äntligen kontakt med en vuxen som hon tror sig kunna lita på och som hon vågar anförtro sig åt. När förtroendet utnyttjas av den vuxne mannen får det katastrofala följder. En dokumentär från hösten 2014 om konsekvenserna av att tysta ner ett övergrepp. Det här är del tre av tre i en serie av Ekots Daniel Velasco