Klartext 20120328

10 min
På onsdagen berättade Klartext att barn blir torterade i Syrien. Vi berättade också att svenska universitet lägger allt mer pengar på resor och fika.