Pensionsutspelet som väckte vrede

30 min
Varför väcker höjd pensionsålder så starka känslor? Och varför vill vi knappt kika i det röda kuvertet? Vi har mycket starka föreställningar om när det är dags att gå i pension säger Mikael Stattin som forskat om äldres välfärd i många år. Den föreställningen utmanas nu när vi ska tänka 75 istället för 65. - De vi intervjuat vill utnyttja pensionen med hälsan i behåll, och ju senare man flyttar fram pensionsåldern, desto större risk är det att drabbas av ohälsa, säger sociologen Mikael Stattin. Salka Sandén är chefredaktör på Arbetaren. Hon skrev ledaren "Öppet hån mot arbetare" i samband med Fredrik Reinfeldts uttalande. -Att höja pensionsåldern till 75 skulle i praktiken innebära att många från arbetarklassen inte skulle få någon pension alls eftersom de hunnit dö innan dess, säger Salka Sandén. Salka menar att idag går många från tunga arbetaryrken i pension mellan 60 och 62 eftersom kroppen inte orkar mer, och att höjd pensionsålder är ett hån mot arbetarklassen. -Varför ska arbe