Terra preta – den bördiga svarta jorden

20 min
Det kallas pyrolysanläggning och är egentligen en modern variant av den gamla kolmilan. Där förkolar Lars Hylander och Tor Kihlberg från Geocentrum vid Uppsala universitet allt från ogräs till gamla spånplattor. Kvar blir det effektiva jordförbättringsmedlet biokol. Idén med biokol kommer ursprungligen från Amazonas, där den näringsfattiga jorden gjordes bördig med hjälp av kol i vad som kallas terra preta - svart jord.